เปิดตัวคณะบัลเลต์ผ่านออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย

MSU BALLET THEATRE คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมจัดการแสดงบัลเลต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรำลึกถึง “คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน” ครูผู้บุกเบิกวงการบัลเลต์ในประเทศไทย และเปิดตัวคณะเต้นบัลเลต์ระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย

 


ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล อาจารย์ผู้บุกเบิกภาควิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผู้กำกับการแสดงบัลเลต์เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการจากไปของ คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน ราชครูบัลเลต์ราชสำนักไทยรัชกาลที่ 9 ครูผู้บุกเบิกวงการบัลเลต์ในประเทศไทย และยังเป็นครูผู้นำศิลปะการเต้นบัลเลต์เข้ามาเผยแพร่สู่ภูมิภาคอีสานเป็นคนแรก และครูผู้มีคุณูปการต่อการจัดตั้งและการพัฒนาสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รศ.ดร.ศิริมงคลกล่าวว่า ในปีพ.ศ.2565 สาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก ได้จัดตั้งคณะบัลเลต์ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยภายใต้ชื่อ MSU Ballet Theatre เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิตทั้งชาวไทยและชาวจีน ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกในปัจจุบัน ให้ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์ความเป็นนักเต้นอาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในวงกว้าง การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงเปิดตัวครั้งแรกของคณะ MSU Ballet Theatre คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


รศ.ดร.ศิริมงคล นาฎยกุล กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันการจัดงานในครั้งนี้ ยังมีการจัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประวัติและบทบาทของคุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน ต่อการบุกเบิกวงการบัลเลต์ในประเทศไทย และการนำเสนอผลงานการแสดงบัลเลต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิชาเอกนาฏศิลป์สร้างสรรค์ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและสมาพันธ์นาฏศิลป์ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการรื้อฟื้นการแสดงบัลเลต์พระราชทานเรื่องมโนห์ราฉบับย่อขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงบัลเลต์พระราชทาน เผยแพร่สู่สายตาของคนไทยอีกครั้ง ตลอดจนการนำเสนอผลงานการแสดงบัลเลต์ชุดอื่นๆ อีกมากมาย โดยนักเต้นบัลเลต์สายเลือดอีสาน


สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงละครกันทราเธียเตอร์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายพิเศษและรับชมการแสดง LIVE ได้ทาง Page FB : MSU Ballet Theatre และ DAT สมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งการบรรยายจะเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. และการแสดงจะเริ่มในเวลา 15.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : MSU Ballet Theatre

 

Related posts