ฉะเชิงเทรา-ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วย คณะทำงานโฆษกและการสื่อสารองค์กรของสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ฉะเชิงเทรา-ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วย คณะทำงานโฆษกและการสื่อสารองค์กรของสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 


วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วย คณะทำงานโฆษกและการสื่อสารองค์กรของสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมเพื่อรับทราบคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มีการแต่งตั้งคณะทำงานโฆษกฯ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ซึ่งทุกแห่งต้องแต่งตั้งคณะทำงานประจำจังหวัด โดยวิธีการทาบทามหลังจากนั้นคณะทำงาน จะร่วมเฝ้าระวังวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการข่าว จัดทำแผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเครือข่าย เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงาน รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้มีเป้าหมายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


โดยวาระสำคัญในการประชุมในครั้งนี้ นายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เข้าตรวจสอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนเลียบคลอง 19 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กรมชลประทาน และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการร่วมให้ข้อมูล
โดยตามที่เป็นข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ พบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกยุบตัว สไลด์ลงคลองกินพื้นที่ผิวจราจรไป 1 เลน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนสัญจรไม่สะดวก และอาจเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โดยจากการลงตรวจสอบพบว่าถนนมีการยุบตัวจำนวน 3 จุด ผิวจราจรสไลด์ชั้นถนนลึกประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นระยะทางยาวประมาณ 2-3 เมตร


ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าถนนดังกล่าวสร้าวเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2563 แต่มีรถขนาดใหญ่ผ่านเป็นจำนวนมากเพื่อนขนส่งสินค้าเกษตร และเคยพบว่าเคยชำรุดในจุดอื่นของเส้นทางซึ่งได้เคยแจ้งให้ผู้รับจ้างตามมาซ่อมแซมแล้วซึ่งก็ได้รับการแก้ไขมาตลอด สำหรับกรณีสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาประกันของผู้รับจ้าง สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราจึงกำชับให้เจ้าหน้าทีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ประสานผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน และประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยในบริเวณดังกล่าว เพื่อเตือนผู้ใช้รถในระหว่างรอดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

Related posts