ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ดันงานวิจัย ต่อยอดเชิงธุรกิจ

ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ดันงานวิจัย ต่อยอดเชิงธุรกิจ

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัย ทิศทาง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสร้างมาตรฐานของการวิจัย และการถ่ายทอดอันนำไปสู่การประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการมากขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกวดผลงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และการประกวดผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ

ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ผลผลิตทางด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ถ่ายทอดสดผ่านเพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase


​ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The future of research & innovation in the post covid-19 world, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรฐานกับงานวิจัย”, การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “พระราชบัญญติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สงขลาโมเดล: วทน. กับโมเดลการผลิตผักอินทรีย์”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ”, การประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ การประกวดผลงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ และการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยออนไลน์ โดยการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายฯ รวมถึงนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ


​นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการขนาดย่อม ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 นิทรรศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ และนิทรรศการงานวิจัยทางด้านวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Science, Humanities and Art; TASSHA) อีกด้วย
​ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase

 

Related posts