โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ผักปลอดสาร จากชุมชนสู่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ผักปลอดสาร จากชุมชนสู่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ส่งมอบแปลงผักปลอดสาร ให้กับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง โดยมีนายวงศกร นราธาวา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ

แปลงผักปลอดสาร ถือเป็นแนวทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้รับประทานผักปลอดสารพิษอย่างแท้จริง โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ร่วมพัฒนาโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง จนชุมชนสามารถเป็นแกนนำในการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนสู่ชุมชน โดยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โขดหิน-เขาไผ่ ซึ่งถือเป็นกูรูด้านเกษตรอินทรีย์ในชุมชนได้แบ่งปันความรู้เรื่องการนำดินผสมปลูกที่เป็นภูมิปัญญาของกลุ่ม นำไปทดลองใช้ในแปลงผักปลอดสารของชุมชนโขดหินมิตรภาพ ทำให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพที่ดี

สามารถต่อยอดสร้างเครือข่ายโดยมีการขยายแปลงผักปลอดสาร มายังบ้านพักของเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง ภายใต้แนวคิดที่ว่าการจะทำให้อาหารปลอดภัย นอกจากเริ่มจากการปลูกกินเองแล้ว การรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจะช่วยให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น ผลที่ได้นอกจากจะมีสุขภาพดี ช่วยลดภาระของรัฐบาลในการรักษาโรคแล้ว ยังได้ผลผลิตสูง รสชาติอร่อย และดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วย
#บีแอลซีพี ร่วมสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts