ลำพูน – เสริมเขี้ยวเล็บงานกู้กัย 1 มูลนิธิ 1 สมาคม

ลำพูน – เสริมเขี้ยวเล็บงานกู้กัย 1 มูลนิธิ 1 สมาคม

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ที่สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติลำพูน(จุดดอยติ) ม.2 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติลำพูน นำโดยนายสุวิทย์ จันทร์หีบ ประธานสมาคมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าจุดฯ และอาสาสมัคร มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ จุดอำเภอบ้านโฮ่ง และ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ จุดอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่อาสาสมัครฯทั้งสององค์กร

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์งานกู้ภัย โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องตัดถ่างระบบไฮโดรริค, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่อาสาสมัครฯ ที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ ตลอดจนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากร/ครูฝึกจากสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างระบบไฮโดริค จำนวน 3 ชุด แยกเป็นของสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ฯ จำนวน 1 ชุด และ สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน
ภาพนิ่ง : มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ จุดอำเภอบ้านโฮ่ง, มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ จุดอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติลำพูน(จุดดอยติ)

Related posts