เพชรบูรณ์-เกษตรอำเภอเขาค้อ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกขิงราคาขิงตกต่ำ

เพชรบูรณ์-เกษตรอำเภอเขาค้อ เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกขิงราคาขิงตกต่ำ

 

นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอเขาค้อ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ เยี่ยมเยียนแปลงปลูกขิง ของนายอัฐพร ลีพัฒนเศรษฐ์ เกษตรกรผู้ปลูกขิง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีอาชีพทำไร่ขิง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 หรือเกือบ 30 ปีมาแล้ว ในปีนี้ (พ.ศ.2564/65) ปลูกขิงจำนวน 3 ไร่
จากการสอบถามนายอัฐพร ลีพัฒนเศรษฐ์ เกษตรกรผู้ปลูกขิง เกษตรกรให้ข้อมูลว่าปีนี้ราคาขิงตกต่ำอย่างมาก

ซึ่งขิงแบ่งได้เป็น 3 เกรด คือ เกรด A เกรด B เกรด C โดยเกรด A เป็นเกรดที่ส่งออกยุโรป เกรด B เป็นเกรดที่ส่งออกประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันขิงเกรด A ราคาเพียง 4.50 บาท/กก. ซึ่งปกติราคาไม่ต่ำกว่า 15 บาท/กก. และหากขายเป็นขิงรวมจะได้ราคา 3 บาท/กก. ซึ่งราคาจะไม่ต่ำกว่า 10-12 บาท/กก.ต้นทุนการปลูกขิงปีนี้อยู่ที่ 50,000 บาทต่อไร่ ผลผลิตประมาณ 9 ตันต่อไร่

ซึ่งถ้าราคาขายขิงรวม 3 บาท จะขายได้เพียง 27,000 บาทต่อไร่ ซึ่งจะขาดทุนถึง 23,000 บาทต่อไร่ เกษตรกรจึงยังไม่ขายผลผลิตเพราะไม่คุ้มต่อค่าแรงเก็บเกี่ยว จึงได้แนะนำให้เกษตรกรรวมกลุ่ม และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อจะได้วางแผนการผลิต การตลาด พัฒนาคุณภาพสินค้าและมาตรฐาน จนสามารถพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ได้ต่อไป

 

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts