ลำพูน – จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47

ลำพูน – จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47

 

จังหวัดลำพูนร่วมต้อนรับนักกีฬา พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 14 – 23 มกราคม 2565 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ลำพูนเกมส์ ภายใต้สโลแกน “ลำพูนเกมส์ เกมส์แห่งมิ่งมิตรและสปิริตนักกีฬา”

วันนี้(14 ม.ค. 65) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบของที่ระลึกและโล่ขอบคุณ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 57 การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบของที่ระลึก แก่ผู้แทนทั้ง 15 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย และได้มอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกากรแข่งขัน ได้แก่ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, เทศบาลเมือง(ทม.)ลำพูน, สำนักงานสรรพากรจังหวัดลำพูน, สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และผู้อำนวยการการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายใต้มาตราป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวดตลอดการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกล่าวถึงความพร้อม และการสนับสนุนในการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สร้างความประทับใจ และให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากโควิด-19 ตลอดทั้งการแข่งขัน พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีส่งมอบธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติระหว่าง จังหวัดลำพูนมอบส่งธงให้ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับไปเป็นเจ้าภาพ ดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไป

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts