กาฬสินธุ์ กาชาดร่วมใจมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับประชาชนตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งอาศัยใกล้เขตเทือกเขาภูพาน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว

 


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นางพรรณวดี รอดงาม รองนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่ม,หมวก,ถุงเท้ากันหนาว จำนวน 100 ชุด แก่ประชาชนที่กำลังประสบภัยหนาว


โดยมีนายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยนางจีราภรรณ์ วิทูรศิลป์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแซงบาดาล และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับและร่วมมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ พื้นที่ ต.แซงบาดาล อยู่ในเขตเทือกเขาภูพาน ที่สภาพอากาศอยู่ในห้วงหนาวเย็น

โดยเฉพาะในเวลากลางคืนถึงตอนเช้า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม การได้รับความช่วยเหลือเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ที่จัดมอบโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ให้ได้รับความอบอุ่นเป็นอย่างดี

 

Related posts