สระบุรี : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ติดตามสถานการณ์โรคโควิดเร่งประชาชนรับวัคซีนกระตุ้น(คลิปเสียง)

สระบุรี : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ติดตามสถานการณ์โรคโควิดเร่งประชาชนรับวัคซีนกระตุ้น(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=DDWDi7uW1mk[/embedyt]

วันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพบว่ามีการติดเชื้อฯ จากการไปรับประทานอาหารในร้านที่เปิดการแสดงดนตรีแบบคอนเสิร์ท ซึ่งเกิดจากการเปิดหน้ากากอนามัยขณะรับประทานอาหาร พูดคุย ร้องเพลง และอยู่ในสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีคนที่ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ อยู่ร่วมในคนกลุ่มใหญ่


จังหวัดสระบุรี ได้ปรับเป็นพื้นที่ควบคุม การบังคับใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 แบบบูรณาการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564 สระบุรีอยู่ในพื้นที่ควบคุม(สีส้ม) มามีการห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกติแต่ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดได้ตามปกติ ศูนยืการค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างและโรงแรม สามารถจัดประชุม จัดมหกรรมกีฬา จัดแสดงสินค้า จัดงานอื่น ๆ ได้ ไม่เกิน 1,000 คน เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ปกติ แต่ไม่เกิน 24.00 น. สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา เปิดบริการได้ตามปกติแต่ไม่เกิน 24.00 น. สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระย้ำ สถานที่จัดแข่งขัน เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดแข่งขันได้แต่จำกัดผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 50% กีฬากลางแจ้งผู้ชมไม่เกิน 75% โรงภาพยนต์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน เปิดได้ตามปกติ


อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความสูญเสียจังหวัดสระบุรี ได้เชิญชวนประชาชนเร่งรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 2,3,4 โดยจัดไว้บริการอย่างเพียงพอตามจุดบริการฉีด ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้วยังไม่ไปรับเข็มกระตุ้นอีกกว่าหนึ่งหมื่นคน จึงขอให้ไปรับการฉีดเข็มกระตุ้นโดยด่วนเพื่อป้องกันความรุนแรงการระบาดรอบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
*****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts