ศรชล.ร่วมส่งมอบปลากะตักแห้ง ฯ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ศรชล.ร่วมส่งมอบปลากะตักแห้ง ฯ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

 


วันที่ 5 ม.ค.65 เวลา 10.00 น. นาวาเอก กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร และ ว่าที่ นาวาเอก วศิน นาคมี หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC) จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมี นายโชตินริทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และ อาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับผู้แทนกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบ โดยจังหวัดชุมพร ได้รวบรวมปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง น้ำปลา และกะปิ ที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประมงร่วมใจปากน้ำชุมพร สมาคมชาวประมงปากน้ำหลังสวน และชาวประมงในจังหวัดชุมพรให้การสนับสนุน


เพื่อนำอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน ให้แก่ เด็กนักเรียนในโครงการส่วนพระองค์ฯ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคเหนือ และ ภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนการแจกจ่ายของสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี 0909535645

Related posts