กาฬสินธุ์ สหกรณ์มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยสมาชิกได้รับผลกระทบโควิด (ชมคลิป)

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และประสบภัยพิบัติกว่า 4 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นำไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zvHoPSohUjw[/embedyt]

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันมอบเช็คเงินสด ซึ่งเป็นเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สหกรณ์ร่วมโครงการจำนวน 14 สหกรณ์ มีสมาชิกที่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจำนวน 8,076 ราย มูลหนี้ต้นเงินรวม จำนวน 1,190,866,211.64 บาท เงินชดเชยดอกเบี้ย จำนวน 4,357,459.92 บาท


นายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 คือวันนี้ จำนวน 2,178,729.94 บาท และงวดที่ 2 จะจ่ายประมาณเดือนเมษายน จำนวน 2,178,729.98 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิก และเพื่อให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพการเกษตร มีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ด้วย


นายวิทยากล่าวอีกว่า สำหรับการมอบเงินชดเชยดอกเบี้ย ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ทางสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดมอบแล้ว 3 ครั้ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ครั้งแรกในปี 2562 จัดมอบไป 6 สหกรณ์ 1.สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนากาฬสินธุ์ จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด และ6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลโคกสะอาด จำกัด จำนวนเงิน 3,246,202.12 บาท โดยจ่ายครบ 100%
นายวิทยากล่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการมอบครั้งที่ 2 ในปี 2563 จ่ายให้ 14 สหกรณ์ ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำห้วยผึ้ง-ฝาสะทด จำกัด, 2.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ สหัสขันธ์ จำกัด,

3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเขาพระนอน จำกัด, 4.สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด, 5.สหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด, 6.สหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด, 7.สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด, 8.สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด, 9.สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด, 10.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯห้วยผึ้ง จำกัด, 11.สหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด, 12.สหกรณ์การเกษตรสมเด็จ จำกัด, 13.สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด และ14.สหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด เป็นเงินจำนวน 5,806,503.91 บาท โดยคิดเป็น 27.68% และครั้งที่ 3 ปี2564 จ่ายให้ 14 สหกรณ์ดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 6,199,801.92 บาท และในปีนี้ 2565 จะจ่ายให้สหกรณ์ 2 งวด เป็นเงิน 4,357,459.92 บาท ส่วนที่เหลือจะจัดสรรในปีงบประมาณถัดไป

 

Related posts