นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานในช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่

นราธิวาส-ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานในช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 

ณ ด่านศุลกากรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค4/รอง ผอ. รมน.ภ 4 สน.ร่วมกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วย ดร.อติสันติ์ ภูวพิพัฒน์วงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงเรือลาดตระเวนชายแดนไทย-มาเลเซียตามลำน้ำแม่น้ำโกลกเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลที่ปฏิบัติงานในช่วงต้อนรับเทศกาลปีใหม่ จากนั้น พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค4/รอง ผอ. รมน.ภ 4 สน.ร่วมกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจร่วมต่างๆในพื้นที่อำเภอตากใบ ทั้งนี้ได้มอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอส.

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาค4/รอง ผอ. รมน.ภ 4 สน.กล่าวว่าตอนเย็นวันนี้ก็ถือโอกาสมาตรวจเยี่ยมในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะทำการออกไปพบปะเยี่ยมเยียนลูกน้องที่ประจำอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่ทาง ท่านสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีโอกาสมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการออกไปเยี่ยมเยียน ทั้งในส่วนของลูกน้องที่เป็นฝ่ายความมั่นคงและก็ในส่วนของกำลังภาคประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ที่จุดตรวจ จุดบริการประชาชน รวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ ชุดคุ้มครองตำบลทั้งในส่วนของคืนนี้ เราก็จะทำการเยี่ยมเยียนไปถึงประมาณ 4 ทุ่ม หลังจากนั้นก็จะมานอนที่วัดชลธาราสิงเห และสวดมนต์ขอพรให้พี่น้องประชาชนมีความสุขตลอดปี 2565

ทางด้านนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กำชับเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติ ทั้งในส่วนของการปฏิบัติ การอยู่ประจำฐาน รวมถึงการลาดตระเวนหรือการอยู่ประจำจุดตรวจต่างๆ ให้มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัด อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของ 7 วัน อันตราย ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและกองอำนวยการในส่วนของความปลอดภัยบนท้องถนน เราก็เน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยในการสัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานั้น มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ไม่มีอุบัติเหตุ เน้นย้ำในส่วนของจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง โดยเฉพาะจุดตรวจชุมชนและจุดตรวจด่านครอบครัว ให้มีความตระหนักในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อค เมาไม่ขับ นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวเพิ่มเติมว่าก็คงจะถือโอกาสในการที่จะอวยพรให้พี่น้องชาวนราธิวาส มีความสุข มีความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภายใจที่แข็งแรง และก็มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ประสบโชคดีตลอดปี 2565และตลอดไป

และได้มอบหมายให้นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดร่วมปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้การรณรงค์”ชีวิต วิถีใหม่ ขับขึ่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” จำนวน 2 จุด คือจุดตรวจเยี่ยมหน้าที่ว่าการอำเภอรือเสาะและจุดด่านเจ้าพระยา ซึ่งจะเป็นทางผ่านไปจังหวัดยะลา พร้อมมอบชุดตรวจเยี่ยมให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ในวันเดียวกันนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้นายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและอดทน ในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ที่ อบต.สามัคคีและอบต.สาวอ อ.รือเสาะ โดยมีนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ปลัดอำเภอ ปลัดอบต.และเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts