สหกรณ์กาฬสินธุ์รวบรวมผลผลิตพุทรา 8,000 ตัน

สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รวมทั้งการรวบรวมพุทราของสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ระบุสหกรณ์ฯ มีแผนการรวบรวมพุทรา จำนวน 8,000 ตัน เผยผลการรวบรวมพุทราตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2564 ถึง ปัจจุบัน ได้ปริมาณ 55.10 ตัน มูลค่า 1,209,392 บาท

 


นายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางสาวภารดี รัตนมูลตรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และบุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน รวมทั้งการรวบรวมพุทราของสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด


นายวิทยา วัฒนวิเชียร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีแผนการรวบรวมพุทรา จำนวน 8,000 ตัน ซึ่งการรวบรวมพุทราตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณ 55.10 ตัน มูลค่า 1,209,392 บาท สำหรับคู่ค้าของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ตลาดไทย, ตลาดราชบุรี และตลาดทั่วไป ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ได้มีการจำหน่ายพุทรานมสด เกรดคัดเกรดพรีเมี่ยม ในราคาจำหน่ายกล่องละ 140 บาท บรรจุ 3 กิโลกรัม ให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจ สามารถสั่งซื้อที่สหกรณ์ได้โดยตรง


นายวิทยากล่าวอีกว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้แนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกและพุทรา ให้กับนายนิพนธ์ อิงภู ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด และนางศิริพร เครือวรรณ ผู้จัดการ ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ และสาขาสามชัย อีกด้วย จากนั้นได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกพุทรา รายนายคำแปลง ศรีบัว ซึ่งเป็นแปลงใหญ่พุทรานมบ้านโพนของสหกรณ์


“โดยสมาชิกรายนี้มีความใส่ใจดูแลสวนพุทราเป็นอย่างดี ปลูกโดยกางมุ้งช่วยป้องกันแมลง มีการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี เป็นการช่วยลดต้นทุน และยังใช้นมสดฉีดพ่นพุทราเพื่อเพิ่มความกรอบและหอมขึ้น จนสามารถสร้างรายได้มากกว่า 300,000 บาท/ปี โดยมีสหกรณ์ช่วยรับซื้อในราคาที่สูง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงเงินเฉลี่ยคืนจากการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจรวบรวมพุทรากับสหกรณ์อีกด้วย” นายวิทยากล่าว

 

Related posts