ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯผลักดันสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ

ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯผลักดันสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ เ…

Read More

สระบุรี-คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565(มีคลิป)

สระบุรี-คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565(มีคลิ…

Read More

บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์…

Read More

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการป…

Read More

จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี ติดตามเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน เป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี ติดตามเยี่ยมเยียนให้ความช่วยเหลือครัวเรื…

Read More

จ.ราชบุรี/อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เมืองคนสวยโพธาราม อำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

จ.ราชบุรี/อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เมืองคนสวยโพธาราม อำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติการขจัดคว…

Read More

สระบุรี/”9 ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน”โครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินปีที่9

สระบุรี/”9 ปีแห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน”โครงการ พลังคน…

Read More

สระบุรี – คณะทำงานตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”(มีคลิป)

สระบุรี – คณะทำงานตรวจเยี่ยม โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศร…

Read More

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ มุ่งให้คนในพื้นที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เทศบาลตำบลทับมา เดินหน้าสร้างเครือข่ายขยายผลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ มุ่งใ…

Read More

ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ

ปทุมธานี – โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ก…

Read More