พช.ระยอง สนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ระยอง สนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู…

Read More

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรม” เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรม” เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน “ &nbs…

Read More

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (ชมคลิป)

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ภายใต้มาต…

Read More

กำแพงเพชร-โครงการเลี้ยงไก่ไข่ รร. บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร สร้างประสบการณ์ชีวิต หนุนนักเรียนพึ่งพาตนเองในอนาคต

กำแพงเพชร-โครงการเลี้ยงไก่ไข่ รร. บ้านคลองเรือ กำแพงเพชร สร้างประสบการณ์ชีวิต หนุนนักเรียน…

Read More

พช.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านค่าย

พช.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ปี …

Read More

ปัตตานีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปัตตานีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้…

Read More

พช.ระยอง จัดประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP : KBO) จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

พช.ระยอง จัดประกวดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge- Based OTOP : …

Read More

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติ ชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (มีคลิป)

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติ ชวนประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง…

Read More

ฉะเชิงเทรา-พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราดำเนิน”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด -19″

ฉะเชิงเทรา-พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราดำเนิน”โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิ…

Read More

พช.ระยอง จับมือ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว” 

พช.ระยอง จับมือ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพ…

Read More