ฉะเชิงเทรา-น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ฉะเชิงเทราน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห…

Read More

สระบุรี – ดอนพุดโมเดล โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกำลังขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่(มีคลิป)

สระบุรี – ดอนพุดโมเดล โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณ…

Read More

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เปิดพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชดำริของในหลวง รัช…

Read More

จังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลัง”บวร”

จังหวัดระยอง จัดงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด…

Read More

เทศบาลตำบลทับมา หนุนโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชน นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เทศบาลตำบลทับมา หนุนโครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งส่งเสริมการเรียนร…

Read More

ชัยภูมิ : อำเภอบ้านเขว้า เปิด “ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชัยภูมิ : อำเภอบ้านเขว้า เปิด “ตำบลเข้มแข็ง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื้…

Read More

ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯผลักดันสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ

ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯผลักดันสู่ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ เ…

Read More

สระบุรี-คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565(มีคลิป)

สระบุรี-คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2565(มีคลิ…

Read More

บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลงแขกดำนา

บุรีรัมย์-“นานายอำเภอ” กิจกรรมลงแขกดำนา ของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์…

Read More