โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวมาบตาพุด ปี 2567

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวมาบตาพุด ปี 2567

เมื่อวันที่ 15-19 เมษายน 2567 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวมาบตาพุด อาทิ


รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ ณ ที่ทำการกลุ่มประมง นำโดย คุณอนุชิต แสวงหา ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ ชุมชนพยูน 1 ชุมชนพยูน 3 ณ วัดชลธาราม (พยูน) นำโดยนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ชุมชนวัดโสภณ ณ วัดโสภณ นำโดยนายสุวรรณ มุละสิวะ ชุมชนชุมชนวัดโสภณ นายอำนวย ไตรลักษณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกรอกยายชา ณ บริเวณชายหาดที่ทำการกลุ่มประมง

นำโดยนายภราดร พืชพันธุ์ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกรอกยายชา สงกรานต์ก่อพระเจดีย์ทราย รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด ณ บริเวณชายหาดที่ทำการกลุ่มประมง นำโดยนางสาวดวงกมล ร่มรื่น ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านกรอกยายชา และได้รับเกียรติจาก นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชุมชนประชุมมิตร ณ ที่ทำการชุมชนประชุมมิตร นายทรงวุฒิ อำไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลบ้านฉาง เป็นต้น


ทั้งนี้ เป็นการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วัฒนธรรมอีนดีงามของชาติ และ ท้องถิ่นชาวมาบตาพุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศาสนา สร้างความรักสามัคคีของคนในชุมชนท้องถิ่น และ ความร่วมมือของภาคโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไป อย่างยั่งยืน

Related posts