“ พีทีที แทงค์ ” ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโรงเรียนวัดตากวน

“ พีทีที แทงค์ ” ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโรงเรียนวัดตากวน

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนและส่งจิตอาสา CSR เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสัญจร (Care Life Drive Safe On School) ณ โรงเรียนวัดตากวน


โดยนางนวลจันทร์ ทารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สทร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และเจ้าพนักงานเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
ทั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ความปลอดภัยด้านจราจร ซึ่งประกอบได้ด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด , บริษัทไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด ,บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด,ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (MIT)


สำหรับกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อวันที่ 27 ธ.ค 2566 และมีแผนงานที่ขยายผลกิจกรรมสู่โรงเรียนโดยรอบพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่อย่างเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างวินัยทางจราจรให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

Related posts