Dow หนุนนักวิจัยเปลี่ยน ‘กากถั่วเหลือง’ เป็นแป้งทำขนม เพิ่มทางเลือก ‘ขนมรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ’ สร้างรายได้ให้ชุมชน

Dow หนุนนักวิจัยเปลี่ยน ‘กากถั่วเหลือง’ เป็นแป้งทำขนม เพิ่มทางเลือก ‘ขนมรักษ์โลกเพื่อสุขภาพ’ สร้างรายได้ให้ชุมชน

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งเสริมการนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ ลดก๊าซเรือนกระจกจากขยะอาหารเน่าเสียที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน โดยให้การสนับสนุนงานวิจัยการนำกากถั่วเหลืองที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ มาผลิตเป็นแป้งถั่วเหลืองโอคาร่า (OKARA) ซึ่งสามารถทดแทนการใช้แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ได้หลากหลายชนิด มีโปรตีน และใยอาหารสูง

อีกทั้งยังปราศจากกลูเตน ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลี ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการลดการบริโภคแป้ง และผู้ที่ลดน้ำหนักด้วยอาหารคีโต โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ของ Dow มอบตู้อบและอุปกรณ์เพื่อผลิตแป้งโอคาร่าให้กับ บาทหลวงก่อเกียรติ ดีศรี ประธานบริษัท เรย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้อำนวยการศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา (มูลนิธิคุณพ่อเรย์) จ.ชลบุรี

Related posts