ระยอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ‘โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ปชช.’ นำการบริการภาครัฐไปอำนวยความสะดวก ปชช.พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน

ระยอง ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ‘โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ปชช.’ นำการบริการภาครัฐไปอำนวยความสะดวก ปชช.พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 ม.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายกัฬชัย เทพวรชัย น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายใต้ ‘โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุง สร้างรอยยิ้มให้กับ ปชช.’ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ร่วม อบจ.ระยอง เคลื่อนที่ไปให้บริการ ปชช.ในพื้นที่ ม.3 ที่วัดพลงไสว ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง โดยมีการให้บริการฟรีหลายอย่าง เช่น มอบข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ทำบัตร ปชช.เคลื่อนที่ มอบทุนการศึกษานักเรียน การตรวจสุขภาพ อุดฟันถอนฟัน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ และอบรมแนะแนวอาชีพให้แก่ ปชช.

นายไตรภพ เปิดเผยว่า กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ปชช. มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ ปชช. และนำกิจกรรม,งานบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการ ปชช.นอกสถานที่ ด้วยได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของ ปชช.ผู้ยากไร้ในท้องที่ห่างไกล ให้ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อรับบริการจากหน่วยงานราชการ บนหลักการที่ยึด ปชช. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและหลักการ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์และลดภาวะค่าใช้จ่ายของ ปชช.ได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างรอยยิ้มที่เน้นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและ ปชช. ตลอดจนรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ปชช.ในพื้นที่อีกด้วย.

Related posts