ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาลทับสะแก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ผู้ปกครอง และเด็กๆ มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก กว่า 1,500 คน

ประจวบคีรีขันธ์-เทศบาลทับสะแก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ผู้ปกครอง และเด็กๆ มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก กว่า 1,500 คน

วันที่ 13 มกราคม 2567 ที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ของเทศบาลตำบลทับสะแก มีผู้ปกครอง และเด็กๆ ในพื้นที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

โดยมี พ.ต.อ.พีรวัส ชูแก้ว ผกก.สภ.ทับสะแก นายกิติรัตน์ ส้มแป้น ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก นายพนม ปัถวี หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับสะแก น.ส.ณุกานดา จันทราภรณ์ สาธารณสุขอำเภอทับสะแก นายชัยนรินทร์ นิลธนาเกียรติ นายวสุ โชคกิจการ สจ.เขตอำเภอทับสะแก นายสายชล ชนะภัย รองนายก อบต.นาหูกวาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรม

นายพงษ์พันธ์ เผ่าประทาน นายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับสะแก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเอง สร้างความมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและต่อสังคม


2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชนในเขต พื้นที่ และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ทุนการศึกษา และจัดบูธกิจกรรม ร่วมกับทางเทศบาลตำบลทับสะแก โดยมีเด็กๆ และผู้ปกครอง มาร่วมงานกว่า 1,500 คน

////////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443

 

Related posts