เทศบาลตำบลทับมา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มุ่งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลทับมา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ มุ่งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 13 ม.ค.67 ที่โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายกำธร เวหน รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา โรงเรียนอนุบาลทับมา ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง และภาคเอกชน มี น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคเอกชน

นำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มมาแจกจ่ายเด็กและเยาวชนนักเรียนด้วย และประธานในพิธียังไดมีการกล่าวคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของนายกรัฐมนตรี และมีพิธีลงนาม MOU ระหว่างเทศบาลตำบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ศูนย์ศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ด้วย รวมทั้งมี การแสดงของเด็กและเยาวชน ซุ้มกิจกรรมพัฒนาการด้านต่างๆ อาทิ ซุ้มบ้านลม ซุ้มปาโป่ง และกิจกรรมเบ่นเกมชิงของรางวัล ประกวดวาดภาพ ประกวดเรียงความ ประกวดร้องเพลง มาให้เด็กเยาวชน ได้ร่วมสนุกอีกด้วย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
เกิดความสามัคคี มีความสนุกสนาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอีกด้วย.

Related posts