ปทุมธานี 5 สีประชันเดือด ในการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ปทุมธานี 5 สีประชันเดือด ในการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดการแข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น โดยมี ดร. กาญจนา คล้ายพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน


สำหรับกิจกรรมการแข่งจันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันเด็กซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมด้วยกิจกรรมกีฬาสีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจในการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย ได้พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้


โดยภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 5 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 10 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน การแข่งขันฟุตซอล ชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 10 รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน การแข่งขันฟุตซอล ชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 46 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 10 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน การแข่งขันฟุตซอล หญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 10 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน การแข่งขันแชร์บอล หญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 46 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 10 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 50 คน


การแข่งขันแบดมินตันคู่ผสม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 46 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 4 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 20 คน การแข่งขันกีฬา E-Sprot ROV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 5 ทีม ทีมละ 8 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 40 คน กีฬาพื้นบ้าน 8 รายการ รวมผู้เข้าแข่งขัน 400 คน กิจกรรมเดินขบวนพาเหรดจำนวน 5 ขบวนขบวนละ 120 คน รวมทั้งหมด 600 คน และกิจกรรมประกวดผู้นำเชียร์พร้อมกองเชียร์

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts