สระบุรี – แรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจแรงงานเมียนมาติดตามการเรียกร้องจ่ายค่าจ้าง 1,055 คน ประมาณ 7.75 ล้านบาท

สระบุรี – แรงงานจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจแรงงานเมียนมาติดตามการเรียกร้องจ่ายค่าจ้าง 1,055 คน ประมาณ 7.75 ล้านบาท

 


วันที่ 6 มกราคม 2567 นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สั่งการให้นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี นางสาวจิรานุช พุ่มมะลิ จัดหางานจังหวัดสระบุรี


ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ประมาณ 1,055 คน รวมตัวบริเวณทางเข้าสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอหนองโดน เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างงวดเดือนธันวาคม 2566

โดยพนักงานตรวจแรงงานเข้าดำเนินการให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานดังกล่าว รวมจำนวน 1,055 คน ยอดเงินที่ลูกจ้างได้รับทั้งสิ้น 7,750,000 บาท โดย มีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองโดนได้เฝ้าสังเกตการณ์การจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าว

*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts