รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริเวณถนนพหลโยธิน สี่แยกห้วยบง ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจอำเภอ ป้อมตำรวจสีแยกบางโขมด หมู่ที่ 7 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีและตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจอำเภอ จุดตรวจหน้าที่พักสายตรวจตำบลพุกร่าง (สี่แยกไฟแดงสระน้ำโยธาธิ การ สาย 2) อ.พระพุทธบาท


โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้นำความห่วงใยของ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทุกคนทราบ พร้อมมอบสิ่งของเป็นกำลังใจและมอบนโยบายให้ช่วยกันเข้มงวดการตรวจตามมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียให้เกิดน้อยที่สุด
*********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts