(สุรินทร์)อำเภอปราสาท จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

(สุรินทร์)อำเภอปราสาท จัดกิจกรรม”จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พันเอก เกียรติศักดิ์ พรมตวง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 จิตอาสาพระราชทาน 904 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาอำเภอปราสาท

โดยได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้น ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล พัฒนาปรับภูมิทัศน์ “โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ หว่านเมล็ดปอเทือง ในพื้นที่โคกหนองนา โมเดล ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอย ตัดหญ้า

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงของพระองค์ ทรงครองราชย์ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย และทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรและประเทศชาติมาโดยตลอด ตลอดจนเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts