สระบุรี – “ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับรายงานลงทะเบียนหนี้นอกระบบวันแรกได้รับแจ้งเบาะแสสามารถควบคุมชาวต่างด้าวได้ 3 ราย

สระบุรี – “ปลัดเก่ง” ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับรายงานลงทะเบียนหนี้นอกระบบวันแรกได้รับแจ้งเบาะแสสามารถควบคุมชาวต่างด้าวได้ 3 ราย

 


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากทางนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีตามนโยบายของรัฐบาล ถึงกรณี ฝ่ายปกครองอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี บุกจับตัวชาวต่างชาติ 3 ราย ปล่อยเงินกู้นอกระบบ หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่มาลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้ นอกระบบในวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ โดยได้ระบุว่ามีคนต่างด้าวมีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบให้แก่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด ร่มโพธิ์ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง มหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องวาระเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา “ขจัดความยากจน” และ “ปราบปรามผู้มีอิทธิพล” โดย เอาจริงเอาจังเริ่มตั้งแต่การจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุม ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาหนี้นอกระบบ” และ “ปัญหาหนี้สินรายย่อย” โดยเปิดรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากหนี้ นอกระบบทั้งในระบบออนไลน์ และวอล์คอิน เข้าไปขอรับบริการ ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม
2566 เป็นต้นไป

ซึ่งจากที่ได้รับรายงานในวันแรก มีผู้ลงทะเบียนทั่วประเทศรวมกว่า 22,090 ราย มูลหนี้กว่า 935 ล้านบาท โดยได้กำชับเจ้าหน้ำที่ฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่กับให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยทันที”หลังจากเปิดรับลงทะเบียนเพียงวันเดียว กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ว่ามีประชาชนมาลงทะเบียนหนี้นอกระบบที่ศูนย์ดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอำเภอเสาไห้จำนวน 2 ราย และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 4 ราย จากเบาะแสที่ได้รับแจ้งว่ามีคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้ นอกระบบให้แก่แม่ค้าภายในตลาดร่มโพธิ์ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

นายบัญชาเชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายชินนาอาชว์ รสิอัครศักดิ์ นายอำเภอเสาไห้ เข้าตรวจสอบ จึงสั่งการให้ปลัดอำเภอ พร้อม
ด้วยสมาชิก อส. ร้อยอส.อำเภอเสาไห้ ที่ 9 ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน จากการตรวจสอบพบบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าว
สัญชาติอินเดีย จำนวน 3 คน มีพฤติการณ์เดินไปพูดคุยกับแม่ค้าตามแผงค้าต่าง ๆ จึงได้เข้าไปู่สอบถามและขอให้แสดหนังสือเดินทางแต่ทั้ง 3 ราย ไม่แสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จึงดำเนินการควบคุมตัวมาสอบสวน ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสาไห้ เพื่อดำเนินการต่อไป”
***********
กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts