ระยอง-แห่สมัครเรียนเทคนิคระยอง โควต้าพิเศษเกรดเฉลี่ย 3.00 คึกคัก ผอ.เผยมุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ EEC และสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศ

ระยอง-แห่สมัครเรียนเทคนิคระยอง โควต้าพิเศษเกรดเฉลี่ย 3.00 คึกคัก ผอ.เผยมุ่งพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ EEC และสู่การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาประเทศ

 


เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง พร้อมครู อาจารย์แผนกสาขาวิชาต่างๆ ได้เปิดรับรายงานตัว นศ.โควต้าพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส.ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ปกครองพาบุตรหลาน เดินทางมารายงานตัวจำนวนมาก

นายกิตติพงค์ กล่าวว่า เทคนิคระยอง มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส.และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.)ในสาขาวิชาต่างๆ ตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษ(โควต้า) จึงได้เปิดรับสมัครขึ้นระหว่างวันที่ 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.66 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เป็นวันรับรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รมว.ศธ.’เรียนดี มีความสุข’ โดยการเปิดรับสมัครดังกล่าว เป็นการประกาศคุณภาพการศึกษาของเทคนิคระยอง ในรอบเกรดเฉลี่ย 3.00 นี้มีเด็กสมัครเข้ามาเต็มจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์

ส่วนในวันที่ 3 ธ.ค.นี้ จะเปิดรับสมัครรอบสอบคัดเลือกเกรดเฉลี่ย 2.75 ซึ่งเทคนิคระยอง มุ่งหวังที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ และน้อมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 มาอบรมลูกศิษย์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และก็นำเข้าสู่สากลด้วยการจัดการเรียน การสอนร่วมกันเป็น Education โดยเฉพาะการเรียนในความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น จีน โดยเรียนที่ไทยและจีน จะได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เทคนิคระยอง มุ่งมั่นที่พัฒนา นศ.สู่สถานประกอบการใน EEC หรือสู่การเป็นประกอบการ จึงได้จัดให้มีการเรียน การสอนแบบทวิภาคีขึ้นมา โดยเฉพาะในระดับ ปวส.เป็นรูปแบบการเรียน การสอนแบบทวิภาคีเต็มทุกสาขาวิชา พร้อมกันนี้ยังเปิดการเรียน การสอนขึ้นมาเพิ่มอีก 2 สาขา คือสาขายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาสถาปัตยกรรม ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน สร้างกำลังคนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในสถานประกอบการในเขต EEC.

Related posts