ขอนแก่น-จิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กอ.รมน.จังหวัด ขอนแก่นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 เวลา 09.30-12.00 น.ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านสำราญ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.อ.สุรพงษ์ ยอดอินทร์รอง.ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ พ.อ.ชวลิต จันทวงษ์ รอง.หน.กลุ่มงาน กมช.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นและ จิตอาสาของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมส่วนราชการ จิตอาสา904 จิตอาสาพระราชทาน คณะครูนักเรียนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำความดีด้วยหัวใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีจำนวน 300 คน.

 

Related posts