ปักหมุด”ลอยกระทงจังหวัดระยอง “พีทีที แทงค์” ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

ปักหมุด”ลอยกระทงจังหวัดระยอง “พีทีที แทงค์” ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดยนางสาววีรยา ภัทรธีรกุล ผู้จัดการส่วนบริหารองค์กร ร่วมสนับสนุนและร่วมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น”ลอยกระทงลงทะเลวัดพลา จ.ระยอง

โดยนายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสมหวัง เหลือล้น นายกเทศมนตรีตำบลพลา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอบ้านฉาง ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้กิจกรรมประเพณีลอยกระทงดังกล่าว เทศบาลตำบลพลาและวัดพลา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลพลาได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย 2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงละทะเลวัดพลา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของตำบลพลาให้รู้จักกันแพร่หลาย

สำหรับภายในงานจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งบริษัทพีทีที แทงค์ฯ เป็นผู้สนับสนุนส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแฟบเข้าประกวด,
การแสดงดนตรี, การประกวดวงดนตรีเยาวชน กิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ, การแสดงของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลพลากิจกรรมช้อนบอล และการออกร้านค้าของชุมชน

Related posts