รมต.ยุติธรรม ลงใต้ จ.ยะลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินร่วมกับ ปชช.ในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ ปชช. ทุกศาสนิก เพื่อหลอมรวมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้

รมต.ยุติธรรม ลงใต้ จ.ยะลา เป็นเจ้าภาพทอดกฐินร่วมกับ ปชช.ในพื้นที่ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชื่อมสัมพันธ์ ปชช. ทุกศาสนิก เพื่อหลอมรวมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนใต้

 

วันนี้ (26 พ.ย. 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันนี้

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางเป็นประธานทอดกฐิน ณ วัดเวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มี เจ้าคุณพระเทพวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน และเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัด นิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเป็นประธานทอดกฐินร่วมกับประชาชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวพบปะประชาชนภายในงานว่า ดีใจที่ได้ร่วมทำบุญกับพี่น้อง จชต. การให้ที่สำคัญที่สุด คือ การให้ธรรมะ พื้นที่พิเศษ จชต. เราต้องช่วยกัน เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ กิจกรรมวันนี้เป็นวัฒนธรรม ที่มีพหุวัฒนธรรมที่เกิดจากศาสนา ทำให้พวกเราอยู่ในที่ต่างๆ ได้กลับมารวมตัวกันได้เจอกันด้วยความศรัทธาและตั้งใจและความรักคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ว่าจะมีฐานะแตกต่างกันทุกคนมีความเท่าเทียมมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ความเป็นธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมี และความยุติธรรมคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนสามัคคีมีเอกภาพในการอยู่ร่วมกัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts