เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จัดงานลอยกระทง ลงทะเล นำโคมลอยทรงบอลลูนขนาดใหญ่โชว์นักท่องเที่ยว พร้อมจุดพลุอย่างสวยงาม

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ จัดงานลอยกระทง ลงทะเล นำโคมลอยทรงบอลลูนขนาดใหญ่โชว์นักท่องเที่ยว พร้อมจุดพลุอย่างสวยงาม

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่บริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง น.ส.กานต์จรัส เอียดทองใส นอภ.แกลง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ลงทะเล ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสุนทรภู่ มีนายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติ โดยในงานได้จัดให้มีการลอยกระทง ลงทะเลบริเวณโป๊ะยาง มีทุ่นลอยดักวัสดุกระทง และเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำเก็บกระทงทุกชิ้นไม่หลุดลอดทำลายสิ่งแวดล้อม หลังงานประเพณีลอยกระทงเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมประกวดกระทง โชว์โคมลอยทรงบอลลูนขนาดใหญ่สีสันสวยงาม พร้อมมีการจุดพลุสวยงามตระการตาด้วย ทั้งยังมีเวทีคอนเสิร์ต และการจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นถิ่นด้วย โดยการจัดงานประเพณีลอยกระทง ลงทะเลดังกล่าว มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน องค์กร ผู้ประกอบการ เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมบูรณาการความร่วมมือกันผ่านกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิดลอยกระทง ลงทะเลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย.

Related posts