รมว.”พิพัฒน์” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสวัสดิการแรงงานอิสระ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รมว.”พิพัฒน์” ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เน้นสวัสดิการแรงงานอิสระ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เมื่อวานนี้( 22 พฤศจิกายน 2566 ) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมายัง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 4 โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคม และผู้ประกันตนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในวันนี้ ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีธรรมชาติทางทะเลที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ สามารถดึงดูดชาวต่างชาติ และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ “แรงงาน” หากภาครัฐสามารถให้การคุ้มครองที่ดีและเหมาะสม ก็สามารถทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเชื่อมั่นที่พร้อมพัฒนาคุณภาพงานรวมถึงบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ โดยปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจำนวนประชากรที่มีงานทำทั้งสิ้น 250,729 คน

ในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งสิ้น 41,819 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีนายจ้าง อาทิ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพค้าขาย กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น การปลูกสวนปาล์ม การปลูกยางพารา เป็นต้น โดยจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่าย ผู้นำชุมชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการ ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับความคุ้มครอง กรณีเงินทดแทนการขาดรายได้จากการเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร รวมทั้ง นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจ และแทนคำขอบคุณจากกระทรวงแรงงาน ให้แก่เครือข่ายที่สนับสนุนงานประกันสังคมดีเด่นอีกด้วย

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 สู่เครือข่ายประกันสังคม ขึ้นจำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 จัดที่จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 3 จัดที่จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 4 จัดขึ้นในวันนี้ ที่จังหวัดกระบี่ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายประกันสังคม อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้ง 4 รุ่น จำนวน 1,600 คน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การให้บริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การอภิปรายร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประกันสังคม การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าของและกิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายอีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts