สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ดึงสื่อมวลชนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และผู้ประกอบการ ร่วมโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแดนใต้ พบผู้บริหารผู้นำองค์กร พร้อมสัมมนาท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ ดึงสื่อมวลชนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และผู้ประกอบการ ร่วมโครงการเปิดแหล่งท่องเที่ยวแดนใต้ พบผู้บริหารผู้นำองค์กร พร้อมสัมมนาท่องเที่ยวสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ สงขลา สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพี่อมอบหมายหน้าที่ต้อนรับและเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซียและผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยมี นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม
ที่ ประชุม นายตูแวดานียา มือรีงิง กรรมการบริหาร/ประธานอนุคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ“สานสัมพันธ์สื่อมวลชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาบสมุทรมลายูครั้งที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566

นายตูแวดานียา กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลาและสตูล เป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร แหล่งประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะมาเลเซียเท่านั้น
“จนกระทั่งล่าสุดนิตยสาร Lonely Planet สื่อท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก จัดอันดับจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในปีหน้า 2567“Best in Travel 2024″ “ภาคใต้ของไทย” ติด Top 10 ในหมวด “#ภูมิภาคที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกในปี2024”Lonely Planet ระบุเหตุผลพร้อมอธิบายความโดดเด่น “ภาคใต้ของไทย” ไว้ว่า ยินดีต้อนรับสู่อีกภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งมีมัสยิดวิจิตรงดงาม และมีศาลเจ้าอันลึกลับที่ซึ่งมีเสียงสวดมนต์อันไพเราะพร้อมเสียงระฆังของวัด

นายตูแวดานียา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT พร้อมกับมีการเชื่อมสัมพันธ์และกระชับมิตรระหว่างสื่อมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสื่อไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่อกัน

“เป็นการเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนแหล่งท่องเที่ยวไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งสามประเทศ พร้อมกับเปิดมุมมองหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตและพัฒนาเศรษฐกิจ IMTGT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle)อีกด้วย”

“เราเองสามารถขยายพื้นที่การท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้กว้างขึ้นแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่มีงานทำเพิ่มรายได้ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียอีกด้วย”

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรรมการทุกท่านได้ร่วมคิดร่วมทำในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจาก 2 ประเทศ สิ่งที่เราทำครั้งนี้เป็นการคืนกำไรให้กับสังคม

“เมื่อเราเชิญเขามาแล้วคนที่ควรจะได้คือ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของการท่องเที่ยว การลงทุน และเศรษฐกิจ เพ่ราะฉะนั้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ วันนี้ในฐานะองค์กรสื่อเรากำลังจะทำและพร้อมที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าว”

ทั้งนี้ โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนฯ เริ่มต้นวันแรกเข้าจากด่านเบตง จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.สงขลา พบปะเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรการท่องเที่ยว ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ชมแหล่งท่องเที่ยวอันซีนและแหล่งใหม่ของแต่ละจังหวัด และสัมมนาหัวข้อ”#ความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจIMTGT” ที่จังหวัดสงขลา ก่อนเดินทางกลับผ่านด่านสะเดา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts