โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ลงนามในสัญญาซ่อมบำรุงระยะยาวกับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) เพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ลงนามในสัญญาซ่อมบำรุงระยะยาวกับบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) เพื่อความมั่นคงทางด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

10 พฤศจิกายน 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย คุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ร่วมด้วย คุณสุพจน์ กองศักดิ์ ผู้จัดการใหญ่โรงไฟฟ้า และรักษาการผู้อำนวยการสายงานวิศวกรรม และบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) โดยคุณอินทัช ประกอบวณิชกุล กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย คุณสุทธิศักดิ์ แก้วมีแสง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเดินเครื่อง ได้ร่วมลงนามในสัญญาซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าระยะเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2567 – พ.ศ. 2575 (Package Maintenance Agreement 2024-2032) อย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่มีนัยสำคัญ

โดยสัญญานี้ไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนอีกด้วย สาระสำคัญของสัญญานี้ไม่เพียงแต่อยู่ที่การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมการเติบโตของมิตรภาพ นวัตกรรม และการสนับสนุนร่วมกัน การลงนามในวันนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจ การสื่อสารที่เปิดกว้าง และความมุ่งมั่นร่วมกันต่อเป้าหมาย แสดงถึงการอุทิศตน การทำงานอย่างหนัก และความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ร่วมกัน

“ในโลกธุรกิจ การทำธุรกรรมเกิดขึ้นทุกวัน แต่สิ่งที่ทำให้สัญญานี้แตกต่างออกไปคือวิสัยทัศน์และคุณค่าที่สัญญานี้เป็นตัวแทน ทั้งสององค์กรไม่ใช่เพียงแค่มารวมตัวกันของคู่ค้าเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้น แต่เพื่อการเติบโตของมิตรภาพ นวัตกรรม และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ที่ดีมาตลอดอยู่แล้ว จะถูกพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งจบสัญญาเดินเครื่อง (Power Plant Agreement; PPA)

การทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร เราตระหนักดีว่าการทำงานร่วมกัน การรวบรวมความเชี่ยวชาญของเรา และแบ่งปันทรัพยากรของเราทำให้เราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้ เรามีโอกาสที่จะก้าวข้ามขอบเขต ขับเคลื่อนนวัตกรรม และส่งมอบคุณค่าอันยอดเยี่ยม รวมถึงจ่ายกระแสไฟฟ้าตามความต้องการของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ; EGAT) และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ” คุณยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าว

 

บีแอลซีพีร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

Related posts