ตม.จว.อุทัยธานี ปรับปรุงพื้นผิวถนน ทางเข้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ และ ทางเข้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.อุทัยธานี

ตม.จว.อุทัยธานี ปรับปรุงพื้นผิวถนน ทางเข้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ และ ทางเข้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.อุทัยธานี

วันนี้ 10 พ.ย.2566 อำนวยการโดย พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.บก.ตม.5 พ.ต.อ.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล รอง ผบก.ตม.5 มอบหมาย ให้ พ.ต.ท.สำรวย สมาน สว.ตม.จว.อุทัยธานี ได้ประสานแขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี และผู้บริหาร บริษัท สหขนสง จำกัด ท่าน อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ ได้อนุเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ แรงงานเครื่องจักร ปรับปรุงพื้นถนน คอนกรีต ทางเข้าบ้านพักข้าราชการตำรวจ และทางเข้าอาคารที่ทำการ ตม.จว.อุทัยธานี ให้มีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม

 

 

 

ทำให้การเดินทางเข้าออกสะดวกไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำท่วม ใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังให้ข้าราชการตำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกแก่คนต่างด้าว ข้าราชการตำรวจ ภายใต้แนวคิด “สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ ปลอดภัย” และเหนือความคาดหมาย เพื่อความสุขของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อประชาชน โดยอา โดยอาศัยเครือข่ายภาคประชาชนและพันธมิตรทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน จะมีพิธีส่งมอบ และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

Related posts