พิจิตร-ชลประทานพิจิตรปักธงแดงแสดงสัญลักษณ์เตือนแม่น้ำยม-แม่น้ำน่านพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงด่วน

พิจิตร-ชลประทานพิจิตรปักธงแดงแสดงสัญลักษณ์เตือนแม่น้ำยม-แม่น้ำน่านพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงด่วน
https://youtu.be/XmzsdPoXPgc
วันนี้ 10 ตุลาคม  2566 นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร พร้อมด้วย นายวิทูร เกิดอินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกันลงพื้นที่ไปปักธงแดงบนสะพานข้ามแม่น้ำน่าน-แม่น้ำยม ที่อยู่ในย่านชุมชนเพื่อให้เห็นธงแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนสถานการณ์วิกฤตที่จะก่อให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาในเขตภาคเหนือตอนบนรวมถึงฝนที่ตกหนักในเขต จ.สุโขทัย น้ำก็ไหลเข้าสู่แม่น้ำยม จ.พิษณุโลก มวลน้ำจากเทือกเขาวังทองก็ได้ไหลลงแม่น้ำน่านรวมถึงน้ำได้ไหลบ่าจากพื้นที่ อ.บางระกำ เข้ามาสูงแม่น้ำยม
ส่วนมวลน้ำฝั่งตะวันตกของพิจิตร คือ มวลน้ำจาก จ.กำแพงเพชร น้ำก็ได้ไหลเข้ามาทางตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ ตำบลรังนก เพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำยม อีกทั้งมวลน้ำจาก อ.ชนแดน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์  น้ำก็ไหลเข้าพิจิตรจนเป็นเหตุให้น้ำท่วมชุมชนตลาดทับคล้อ อ.ทับคล้อ จากนั้นมวลน้ำก็ไหลไปยังเขต ต.วังหลุม ต.หนองพยอม ไหลส่งต่อเข้าเขต อ.ตะพานหิน เพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำน่านทำให้น้ำในคลองและในแม่น้ำน่านเกิดยันกันจนไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำน่านได้สะดวก ดังนั้นถ้าหากมีฝนตกซ้ำลงมาพื้นที่ชุมชน-ตลาด-ธนาคาร ย่านเศรษฐกิจของเมืองพิจิตร-ตะพานหิน-บางมูลนาก ก็อาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมชุมชนเมืองได้
โดย นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร กล่าวว่า ช่วง 1-2 วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมก็เพิ่มสูงขึ้นวันละ 10-15 ซม./วัน รวมถึงแม่น้ำน่านเมื่อวานที่ผ่านมาน้ำขึ้นสูงถึง 60 ซม./วัน  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตือนภัยและเป็นการเตรียมความพร้อม ล่าสุดชลประทานพิจิตรปักธงแดงแสดงสัญลักษณ์เตือนชาวบ้านและส่วนราชการในพื้นที่แม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้เตรียมพร้อมอพยพคน สัตว์ สิ่งของ และผู้สูงอายุ คนป่วยติดบ้านติดเตียง ให้อยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการด่วนก่อนที่ภัยจะมาถึงดังกล่าวอีกด้วย
สิทธิพจน์ /พิจิตร/

Related posts