นราธิวาส-นายกเมืองสุไหงโกลกเป็นประธานเปิดงานอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

นราธิวาส-นายกเมืองสุไหงโกลกเป็นประธานเปิดงานอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ที่ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

สำหรับการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของประชาชนในพื้นที่ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมสืบทอดกิจกรรมการกวนอาซูรอ และอนุรักษ์กิจกรรมพื้นบ้าน เน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts