กระบี่-อบจ.กระบี่ แถลงข่าวพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน และเยาวชน อบจ.กระบี่คัพ ประจำปี 2566

กระบี่-อบจ.กระบี่ แถลงข่าวพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน และเยาวชน อบจ.กระบี่คัพ ประจำปี 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนาง (ชั้น 3) อบจ.กระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานแถลงข่าวพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 8 และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดกระบี่ และ นายวิกรม พันธุ์เล่ง ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการทีมฟุตบอล เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมแล้วสำหรับการจัดการแข่งขัน โดยการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 8 และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 4 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องสร้างเยาวชน ให้มีการพัฒนาศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา


เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กที่มีผลการเรียนต่ำแต่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาในอนาคตได้ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาสนใจกิจกรรมด้านการกีฬาฟุตบอลเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจห่างไกลจากสิ่งเสพติด”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับความพร้อมของการจัดการแข่งขันกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ผู้ตัดสินด้านเทคนิคการแข่งขัน และสนามแข่งขันฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ชมรมฟุตบอลจังหวัดกระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้การสนับสนุน ด้วยดีเสมอมา ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจ ในการเตรียม ความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่”

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีผู้สนใจมาสมัคร จำนวน 16 ทีม โดยจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ส่วนฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้สนใจมาสมัคร จำนวน 8 ทีม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 15 สิงหาคม 2566 ณ สนามหญ้าเทียม กระบี่อารีน่าโดยหลังจากการ แถลงข่าวเสร็จ ได้มีการประชุมผู้จัดการทีม และจับสลากแบ่งสายด้วย…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

 

Related posts