พิษณุโลก ตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิษณุโลก ตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. พล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันตรวจพื้นที่จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาสองริมฝั่งแม่น้ำน่าน สะพานวังจันทน์ ถึง สะพานสุพรรณกัลยา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566


โดยเป็นการสำรวจพื้นที่และแบ่งมอบเขตรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อนจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทหาร ตำรวจ เทศบาลนครเมืองพิษณุโลก สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้า สมาคม ชมรม นักศึกษาวิชาทหาร พ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ฯลฯ ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนา สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts