SPRC ร่วมกับ ชมรมหนุมานดรีมทีม จัดการแข่งขัน “3x3Street Basketball Competition” ท้าประลองเยาวชนนักยัดห่วง

SPRC ร่วมกับ ชมรมหนุมานดรีมทีม จัดการแข่งขัน “3x3Street Basketball Competition” ท้าประลองเยาวชนนักยัดห่วง

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับ ชมรมบาสเกตบอลหนุมานดรีมทีม จัดกิจกรรม “3x3Street Basketball Competition” เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และเปิดสนามให้เยาวชนได้ใช้ทักษะความสามารถ รวมถึงใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ โดยมีน้อง ๆ นักกีฬาและผู้สนใจ ร่วมชมและเชียร์กว่า 500 คน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน ณ บริเวณสนามบาสเกตบอลหน้าสถานีรายงานบ้านเพ จ.ระยอง ได้รับเกียรติจาก นายไพรัตน์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ เป็นประธาน ร่วมด้วย , นายกิตติพงศ์ นกดารา ผู้จัดการฝ่ายงานโครงการและซ่อมบำรุงใหญ่ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC, นายภูเบศร์ วงษ์วุฒิ ประธานชมรมบาสเกตบอลหนุมานดรีมทีม ตลอดจนพนักงานจิตอาสา SPRC นักกีฬา และผู้สนใจร่วมชมและเชียร์จำนวนมาก

นายกิตติพงศ์ กล่าวภายในงานว่า “SPRC ได้ให้ความสนับสนุนชมรมบาสเกตบอลหนุมานดรีมทีม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ซึ่งในปีนี้ได้สนับสนุนการจัดการการแข่งขัน ‘3x3Street Basketball Competition’ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักกีฬาได้มีโอกาสร่วมการแข่งขัน อันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี มีพลานามัยสมบูรณ์ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ บริษัทเอกชน และประชาชน รวมถึงเพื่อเพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ SPRC ได้ร่วมให้ความสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่งขัน เป็นเงิน 250,000 บาท พร้อมนำทีมจิตอาสามาร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการอีกด้วย”

การจัดการแข่งขัน “ 3x3Street Basketball Competition” แบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้ รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 13 ปี จำนวน 12 กลุ่ม, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 12 กลุ่ม, รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 12 กลุ่ม, รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 8 กลุ่ม, รุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 12 กลุ่ม

สำหรับเงินรางวัลการแข่งขัน มีดังนี้ 1.เงินรางวัลชนะเลิศต่อรุ่น 3,000 บาท 2.เงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 : 2,000 บาท และ 3.เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 1,000 บาท

Related posts