อยุธยา – จิตอาสา 904 ผบ.มทบ.18 พร้อมสาธารสุขในพื้นปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำตัดการเจริญพันธุ์ของยุงลาย พร้อมสาธารสุขในพื้นทึ่

อยุธยา – จิตอาสา 904 ผบ.มทบ.18 พร้อมสาธารสุขในพื้นปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำตัดการเจริญพันธุ์ของยุงลาย พร้อมสาธารสุขในพื้นทึ่


วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น . พลตรีอภิชัย วิไลเนตร ผบ.มทบ.18และ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.18 มอบให้กำลังพลจิตอาสา 904 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนตำบลศาลาลอย และ อสม.ในพื้นที่ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทําความสะอาด ใส่ทรายอะเบท เพื่อทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณวัดศาลาลอย และ วัดช้าง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนชุมชนบริเวณโดยรอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
*************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts