จ.จันทบุรี สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ติดตามความคืบหน้า รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

จ.จันทบุรี สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ติดตามความคืบหน้า รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

บ่ายวันนี้ (8 มิ.ย. 66 ) ที่ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พลเอก อู้ด เบื้องบน สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำคณะกรรมการฯ และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุม ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งครั้งนี้เป็นการติดตามประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แผนการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการภัยแล้ง และความคืบหน้าประเด็นการขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อ.ท่าใหม่ ในการบรรจุเข้าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำหรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังในครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการและช่วยเหลือผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป


และในวันพรุ่งนี้ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 จะนำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ และเยี่ยมชมสวนเกษตรกรต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำ ที่สวนเกษตรอุดมทรัพย์ อ.ท่าใหม่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts