ปทุมธานี เปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI – Youth) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีและมีคุณธรรม

ปทุมธานี เปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI – Youth) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำที่ดีและมีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI – Youth) จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณอมรรัตน์ เจริญเมืองเพรียว ประธานนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 คณะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายชมรมเยาวชนสร้างชาติ ทั้ง 45 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เรียนรู้การเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ และด้านคุณธรรมตามหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติ รวมถึงให้เยาวชนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ จากโรงเรียนอื่น และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นเอกภาพในการทำงานระหว่างสถาบันการสร้างชาติ นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ หรือ นสช. ด้วย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts