ยะลา-เบตง มอบประกาศนียบัตรทุนการศึกษา

เบตง เจ้าคณะอำเภอเบตงมอบประกาศนียบัตร ให้นักเรียนผู้สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก มอบทุนการศึกษา 340 ทุน ทำบุญอุทิศให้อดิตเจ้าอาวาส วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค.66 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง อ.เบตง จ.ยะลา พระครูสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง ได้เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 340 ทุน และแจกข้าวกล่อง 400 กล่อง เพื่อทำบุญอุทิศให้อดิตเจ้าอาวาส วัดพุทธาธิวาส โดยมีนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ นักเรียน จาก 6 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเบตง เข้าร่วมรับมอบ


พระครูสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง เปิดเผยว่า ตามที่แม่กลองธรรมสนามหลวงได้จัดสอบวัดผลความรู้ภูมิธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีนักเรียนผ่านการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก เป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ทางวัดพุทธาธิวาส จึงได้ทำพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้สอบผ่านชั้นตรี-โท จำนวน 340 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 170 ,000 บาท รวมถึงแจกข้าวกล่องและขนม จำนวน 400 กล่อง ให้กับนักเรียนผู้ที่มาร่วมพิธี พร้อมทั้งสวดธัมมนิยามสูตรเพื่อทำบุญอุทิศให้อดิตเจ้าอาวาส วัดพุทธาธิวาส อีกด้วย

Related posts