ปทุมธานี จัดการประชุมความร่วมมือ 3 ประสานมุ่งสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี จัดการประชุมความร่วมมือ 3 ประสานมุ่งสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักหก จัดการประชุมความร่วมมือ 3 ประสานมุ่งสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ด้านดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบำบัดและ กรรมการบริหารแผนงานร่วมทุน ระหว่าง สสส.กับมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเรามีแผนงานร่วมทุน เป้าหมายของเรา คือเราต้องการสร้างสุขภาวะให้กับตำบลหลักหกและจังหวัดปทุมธานี โดยเรามีภารกิจหลักใหญ่ ที่สำคัญคือ พลิกโฉมพื้นที่ตำบลหลักหก เรื่องของเศรษฐกิจรายได้ และ เรื่องปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมาก

ฉะนั้นโครงการที่เราอยากจะนำเสนอมี 30 โครงการ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมในการทำงานร่วมกัน คือทำอย่างไรให้คนในชุมชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีศักยภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นด้วย สำหรับชุมชนที่สนใจอยากจะรับทุนสนับสนุนการทำโครงการ ซึ่งในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 นี้ และวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ทางมหาวิทยาลัยรังสิต เราจัดเวทีเพื่อให้คำแนะนำรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-5701 หรือ เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิต คลิกเลือกที่ศูนย์พัฒนาหลักหก

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts