ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2566

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมบันทึกเทป ถวายพระพร 3 มิถุนายน 2566

**ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาในทัพเรือภาคที่ 1 และภริยา เดินทางไปร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.จันทบุรี

Related posts