ปทุมธานี ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 นาย เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ

ปทุมธานี ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 นาย เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี นำทีมโดยนายกัมปนาท น้อยพุก ประธานชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย พ.อ.สมศักดิ์ เจริญชีพชัย ประธานที่ปรึกษา ชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี และสมาชิกจำนวน 80 นาย เข้ารับการฝึกอบรมพิเศษ ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ศูนย์สงครามพิเศษ ต.หนองตะกู อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ร.อ.กษิพัฒ ยศสมบัติ ผู้บังคับกองร้อยฝึก ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง ประธานในพิธี

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ครูฝึก ให้การต้อนรับ สำหรับการจัดฝึกอบรมพิเศษในครั้งนี้ตามอนุมัติ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ให้ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ดำเนินการฝึกอบรมพิเศษให้กับชมรมจิตอาสาทหารพรานค่ายปักธงชัย จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ให้รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะและสังคมส่วนรวม, เพื่อเสริมสร้างความอดทน อดกลั้น ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ในการเสริมสร้างการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี,

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทำงานเป็นทีม, เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึก ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับเกียรติบัตร และการประดับเครื่องหมายสมาชิกพลร่มสัมพันธ์ “เข็มพัชรกิตติยาภา” เป็นเกียรติประวัติสืบไป

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts