กาฬสินธุ์เสวนาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเวทีเสวนาโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์


ที่เทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการจัดเสวนาโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์

นายแสวง อุทรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า นายฉัตรชัย วิรุุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ นางสุคนธา จันโทมุข รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ นายสุเนตร ทองคำ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการเสวนาฯ


ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตามโครงการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์


นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวใน จ.กาฬสินธุ์ มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือที่มนุษย์สร้างขึ้น การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายสังคม จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยให้ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกอาชีพ หันมาสนใจและช่วยการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์


ในขณะที่ผู้เข้าร่วมเสวนา พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ จากการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นต้น จึงขอให้ชาวกาฬสินธุ์เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์

Related posts