นายกสมาคมกีฬากระบี่ร่วมกับทกจ.กระบี่เตรียมทัพนักกีฬาผู้สูงอายุ สู้ศึก”พิษณุโลกเกมส์”

นายกสมาคมกีฬากระบี่ร่วมกับทกจ.กระบี่เตรียมทัพนักกีฬาผู้สูงอายุ สู้ศึก”พิษณุโลกเกมส์”

 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายสมเกียรติ กิตติธรกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ และนายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก


ทั้งนี้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ ได้มอบเสื้อในการแข่งขันกีฬาฯให้แก่ทัพนักกีฬา จำนวนท่านละ 2 ตัว พร้อมทั้ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ มอบเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะให้กับทัพนักกีฬาที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้

 

Related posts