เชียงราย-ร่วมใจเปิด”AMEC School ทางเลือกใหม่การศึกษาก้าวหน้า

เชียงราย-ร่วมใจเปิด”AMEC School ทางเลือกใหม่การศึกษาก้าวหน้า

เวลา 10.00 น. วันนี้(17 พ.ค.66) นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโรงเรียนต้นดีศึกษา บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนทางเลือกใหม่เพื่อการศึกษา โดยร่วมมือบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแบบด้านการศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.ชวน ชีพเจริญรัตน์ นานกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติอาทิ ร.ต.อ.ยงยุทธ ไชยชมภู อัยการจังกวัดเชียงราย นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วม

โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2545​​​ โดยโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (A.M.E.C.) ในนามโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย หลักสูตรภาษาอังกฤษ (A.M.E.C.) ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มหนึ่ง ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษา โดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้สมวัย เน้นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ ให้อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีคุณภาพ ปรับตัวรองรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาตามที่ตนเองถนัด และมีความต้องการศึกษาต่อไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ เมื่อปี 2545 ได้ขอใช้พื้นที่ของ “โรงเรียนสันทรายน้อย” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และเนื่องจากกฏระเบียบของราชการ

จึงยังไม่สามารถแยกออกมาเป็นโรงเรียนโดยอิสระได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการศึกษาให้ทันสมัย จึงได้รับความกรุณาจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายในสมัยนั้น ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนฯ เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรอินเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษ เริ่มต้นมีนักเรียนเข้าเรียนเพียง 8 คนเท่านั้น ซึ่งมีดัชนีเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นอย่างดี จึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง จนมีเด็กนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนเป็นจำนวนมากสูงสุดถึง 180 คน


จนมาปัจจุบัน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเป็นของตนเองที่ทันสมัย ณ บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย บนพื้นที่ 8 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์ผู้ใหญ่เจิมป้ายโรงเรียน และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแสดงออกถึงการเริ่มต้นที่ดีและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

Related posts