SPRC เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง จ.ระยอง

SPRC เป็นตัวแทนมอบเครื่องฟอกอากาศแก่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 2 แห่ง จ.ระยอง

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) พร้อมด้วยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมมอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขวัดโสภณ จ.ระยอง จำนวน 1 เครื่อง

และศูนย์บริการสาธารณสุขตากวน จ.ระยอง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยลดมลพิษและเชื้อโรคในอากาศในพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เข้าใช้บริการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

SPRC ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกมิติของชีวิตเสมอมา รวมถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในพื้นที่

Related posts